Vuosilomalaki talviloma

Vuosilomalain mukaan jokainen työssäolo kuukausi kerryttää lomaa kaksi ja puoli päivää. Kun lomapäiviä on kertynyt yli 24 kappaletta, annetaan 24 päivää lomista pidettäväksi kesälomakaudella ja yli menevä osa kuuluu talvilomaan. Lomakausi alkaa 2.5 ja päättyy 30.9. Tämä on samalla kesälomakausi, jonka aikana 24 lomapäivää tulisi pitää. Vuosilomalaki talviloma eli 24 päivän ylittävät lomapäivät pidetään 1.10 ja 30.4 välisellä ajalla.

Yhtenä täytenä lomanmääräytymiskuukautena pidetään kuukautta, jossa työssäolo päiviä kertyy vähintään neljätoista. Lomaa pidettäessä myös lauantait lasketaan lomapäiviksi, joten yhden viikon loman pito tarkoittaa kuuden lomapäivän kuluttamista.

Ennen kuin loma määrätään, on myös työntekijää kuultava siitä milloin loma olisi tulossa. Lomasta tulisi päästä yhteisymmärrykseen kuukautta ennen loman alkamista, viimeistään kuitenkin kaksi viikkoa ennen lomaa. Mikäli työnantaja ja työntekijä eivät pääse loman ajankohdasta yhteisymmärrykseen, saa työnantaja määrätä loman ajan. Aina on kuitenkin kuultava työntekijää ensin lomatoiveiden osalta.

Vuosilomalaki talviloma on annettava pääsääntöisesti yhdenjaksoisena, kesäloman 12 arkipäivää ylittävä osa on kuitenkin mahdollista jakaa osiin jos jakaminen on välttämätöntä työn käynnissä pitämiseksi. Vuosilomalaki talviloma ei saa alkaa vapaapäivänä, kuten ei myöskään kesäloma saa alkaa työntekijän vapaapäivänä, mikäli tähän ei ole työntekijän suostumusta. Myöskään kolme päivää tai sitä lyhyempää lomaa ei saa sijoittaa niin että yksikään niistä sijoittuu työntekijän työvuoroluettelon mukaiseksi vapaapäiväksi, ilman työntekijän suostumusta.

Vuosilomalaki talviloma kausi on 1.10-30.4 välisellä ajalla. Talvilomalle pidettäväksi jäävät kaikki lomapäivät jotka ylittävät 24 kesälomakaudelle kuuluvaksi pidettävää lomapäivää. Lomajaksot on pääsääntöisesti annettava niin että ne on mahdollista pitää putkeen lomakaudella ja ennen loman määräämistä työnantajan on kuultava myös työntekijän mielipide loman ajankohdasta. Mikäli loman ajankohdasta ei päästä yksimielisyyteen, määrää työnantaja loman. Yli 12 päivää pidemmät lomakaudet on mahdollista jakaa osiin, jos se on välttämätöntä työn käynnissä pitämiseen.

Leave A Response

* Denotes Required Field