Vuosilomalaki sairastuminen

Nykyään on erikseen määritelty vuosilomalaki sairastuminen tilanteissa. Ennen vuotta 2013 työntekijällä oli aina seitsemän päivän karenssi sairastuessaan ja näissä tapauksissa lomat menivät omaan piikkiin. Nykyään tilanne on toinen ja vuosilomalaki sairastuminen on säädetty niin että karenssi on poistunut. Nykyään työntekijällä ei siis ole seitsemän päivän karenssia, vaan vuosiloma muuttuu heti sairaslomaksi ja loma pidetään sairasloman jälkeen tai jos se ei ole mahdollista myöhemmin sovittavana ajankohtana.

Nykyään vuosilomalaki sairastuminen ei siis kuluta työntekijän vaivalla ansaittuja lomapäiviä. Työntekijän on kuitenkin todistettava sairastumisensa ja toimitettava työnantajalle lääkärintodistus.

Vuosilomalain lomakorvaus maksetaan ennen loman alkamista. Lomarahaa kertyy 9% mikäli työsuhteen kesto on ollut alle vuoden, jos työsuhteen kesto ylittää vuoden on lomakorvauksen määrä tällöin 11,5% edellisen lomanmääräytymisvuoden aikana maksetusta tai maksettavaksi tulevasta palkasta, lukuun ottamatta ylityökorvauksien korotusosia. Vuosilomalaki lomakorvaus maksetaan työntekijälle lomakauden päättyessä jos hän ei ole pitänyt lomaa. Jos työntekijä käyttää vuosilomalain mukaista oikeutta vapaaseen, lomakorvaus maksetaan, kuten vuosilomapalkka eli ennen loman alkamista.

Työntekijälle kertyy lomaa työsuhteen keston mukaan ja sen mukaan paljonko työpäiviä kuukaudessa kertyy. Täydellä loman määräytymiskuukaudella tarkoitetaan kuukautta, jolloin työssäolopäiviä kertyy vähintään 14. Jos käy kuitenkin niin ettei työntekijällä työn harvuuden vuoksi kerry yhtään ainoaa kuukautta jolloin työssäolopäiviä on 14 kappaletta, lasketaan lomanmääräytymiskuukaudeksi sellainen kalenterikuukausi, jolloin on kertynyt vähintään 35 työtuntia tai työssäolon veroista tuntia. Työssäolon veroiseksi ajaksi katsotaan poissaoloaikaa, josta työnantaja on lain mukaan velvollinen maksamaan työntekijälle palkan

Vuosilomalaki sairastuminen tapauksissa on hyvä, sillä enää sairastuminen ei kuluta työntekijän lomapäiviä kun seitsemän päivän karenssi on poistunut vuonna 2013. Työnantajalle on kuitenkin ilmoitettava välittömästi, eikä vasta loman päätyttyä sairastapauksesta ja uusi loma pidetään silloin kun se molemmille osapuolille sopii.

Leave A Response

* Denotes Required Field