Vuosilomalaki juhannus

Vuosilomalain mukaan yleiset vapaapäivät eivät saa kuluttaa lomapäiviä. Vuosilomalaki juhannus on yksi näistä jotka eivät kuluta vapaapäiviä.

Vuosilomalaki juhannus sijoittuu lomakaudelle, joka alkaa 2.5 ja päättyy 30.9. Pääsääntöisesti kertyneestä lomasta 24 päivää pidetään tämän lomakauden aikana ja loput ylijääneet lomapäivät pidetään talvilomakaudella, joka alkaa 1.10 ja päättyy 30.4. Lomajaksot on annettava pääsääntöisesti yhdenmittaisina jaksoina, jos kuitenkin yli 12 päivää pidettävä loma haittaa työn etenemistä, on loma mahdollista jaksottaa sen jälkeen pienempiin pätkiin.

Loma ei saa alkaa työntekijän vapaapäivänä ilman työntekijän suostumusta. Vuosilomalaissa on myös säädetty että mikäli työntekijä on sairas kun loman kuuluisi alkaa, on loman alkamista siirrettävä. Näin ollen myös edellytyksenä työntekijälle on että asiasta on ilmoitettava välittömästi ja pyytää siirtoa. Asiasta on myös esitettävä esimerkiksi lääkärintodistus, jolla työkyvyttömyys todistetaan.

Vuosilomalaki juhannus ei kuluta lain mukaan kuin neljä lomapäivää viikolta jolla juhannus on. Sillä juhannusaatto eikä juhannuspäivä ole arkipäivä, tästä syystä lomapäiviä juhannusviikolla kuluu ainoastaan neljä. Kun lomia suunnitellaan, työnantajan on kuultava myös työntekijää lomatoiveissa. Työntekijän on saatava pidettävä lomansa tietoon mielellään jo kuukausi ennen loman alkua tai viimeistään kaksi viikkoa aikaisemmin. Mikäli loman ajankohdan sopiminen ei onnistu yksimielisesti työnantajan ja työntekijän välillä, työnantaja voi määrätä milloin loma pidetään. Työntekijääkin on kuitenkin myös kuultava toiveissaan ennen loman määräämistä.

Vuosilomalaki juhannus ei siis kuluta lomapäiviä, vaan juhannusviikolla kuluu vain neljä lomapäivää, sillä juhannusaatto sekä –päivä ovat ns. Pyhäpäiviä ja eivät täten kuluta lomapäiviä ollenkaan. Juhannus sijoittuu kesälomakaudelle, joka alkaa 2.5 ja päättyy 30.9. Tämän jälkeen alkaa talvilomakausi jonka kesto on 1.10-30.4 ja jonka aikana pidetään kesälomalta yli kertyneet lomapäivät.

Leave A Response

* Denotes Required Field