Vuosilomalaki 2013

Vuosilomalaki 2013 sisältää muutoksia, joita aikaisemmin ei ole ollut. Vuosilomalaki 2013 sisältää muun muassa muutoksen siitä että työntekijän seitsemän päivän karenssi aika poistuu, mikäli hän tulee sairaaksi juuri kun loma on alkamassa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä että jos työntekijä sairastui heti loman alussa, on lomaa mahdollista lääkärintodistuksella siirtää, kun aikaisemmin tässä tilanteessa on ollut seitsemän päivän karenssi. Sen lisäksi työntekijän tulee pyytää työnantajalta loman siirtoa.

Tämän lisäksi vuosilomalaki 2013 on tuonut mukanaan muutoksen siihen kuinka loma-ajan palkka määräytyy. Aikaisemmin palkka loma-ajalta on määräytynyt sen mukaan milloin loma alkaa, eli aikaisemmalla työhistorialla ja ajalla jolloin lomapäivät on hankittu ei ole ollut merkitystä loma-ajan palkan määräytymiseen. Vuosilomalaki 2013 kuitenkin on muuttanut asian ja nykyään loma-ajan palkka määräytyy sen perusteella, mikä on ollut loma-ajan ansainta ajan palkka. Eli jos esimerkiksi työntekijä on työskennellyt kokoaikaisesti ennen lomaa ja juuri loman alkaessa siirtyy osa-aikaiseksi, maksetaan loma-ajan palkka hänelle kuitenkin kokoaikaisen työsuhteen mukaan.

Suomessa on käytössä lomanmääräytymiskausi, joka on 1.4-31.3. Jokainen täysi lomanmääräytymiskuukausi kasvattaa lomapäivien määrää 2,5 päivällä. Jos työsuhde on kuitenkin kestänyt alle vuoden, kun lomanmääräytymiskausi loppuu, on työntekijä tällöin oikeutettu saamaan 2 lomapäivää yhtä lomanmääräytymiskuukautta kohden. Kesälomakausi on 2.5-30.9 ja talvilomakausi on 1.10-30.4. Täydellä loman määräytymiskuukaudella tarkoitetaan kuukautta, jolloin työssäolopäiviä kertyy vähintään 14. Jos käy kuitenkin niin ettei työntekijällä työn harvuuden vuoksi kerry yhtään ainoaa kuukautta jolloin työssäolopäiviä on 14 kappaletta, lasketaan lomanmääräytymiskuukaudeksi sellainen kalenterikuukausi, jolloin on kertynyt vähintään 35 työtuntia tai työssäolon veroista tuntia.

Lomarahan suuruus määräytyy työsuhteen keston mukaan, jos työsuhde on ehtinyt kestää alle vuoden kun lomanmääräytymisvuosi loppuu, kertyy lomarahaa 9% ja jos työsuhde on kestänyt yli vuoden kertyy sitä 11,5 prosenttia.

Leave A Response

* Denotes Required Field