Vuosiloma sairastuminen

Vuonna 2013 tuli muutos vuosiloma sairastuminen tapauksiin. Vuonna 2013 seitsemän päivän karenssiaika poistui. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä että jos työntekijä sairastui heti loman alussa, on lomaa mahdollista lääkärintodistuksella siirtää, kun aikaisemmin tässä tilanteessa on ollut seitsemän päivän karenssi. Sen lisäksi työntekijän tulee erikseen pyytää työnantajalta loman siirtoa.

Suomessa on käytössä lomanmääräytymiskausi, joka on 1.4-31.3. Jokainen täysi lomanmääräytymiskuukausi kasvattaa lomapäivien määrää 2,5 päivällä. Jos työsuhde on kuitenkin kestänyt alle vuoden, kun lomanmääräytymiskausi loppuu, on työntekijä tällöin oikeutettu saamaan 2 lomapäivää yhtä lomanmääräytymiskuukautta kohden. Kesälomakausi on 2.5-30.9 ja talvilomakausi on 1.10-30.4. Lomarahan suuruus määräytyy työsuhteen keston mukaan, jos työsuhde on ehtinyt kestää alle vuoden kun lomanmääräytymisvuosi loppuu, kertyy lomarahaa 9% ja jos työsuhde on kestänyt yli vuoden kertyy sitä 11,5 prosenttia.

Vuosiloma sairastuminen ei siis kuluta työntekijän vaivalla ansaittuja lomapäiviä. Työntekijällä ei siis ole seitsemän päivän karenssia, vaan vuosiloma sairastuminen muuttuu heti sairaslomaksi ja loma pidetään sairasloman jälkeen tai jos se ei ole mahdollista myöhemmin sovittavana ajankohtana.

Työntekijälle kertyy lomaa työsuhteen keston mukaan ja sen mukaan paljonko työpäiviä kuukaudessa kertyy. Täydellä loman määräytymiskuukaudella tarkoitetaan kuukautta, jolloin työssäolopäiviä kertyy vähintään 14. Jos käy kuitenkin niin ettei työntekijällä työn harvuuden vuoksi kerry yhtään ainoaa kuukautta jolloin työssäolopäiviä on 14 kappaletta, lasketaan lomanmääräytymiskuukaudeksi sellainen kalenterikuukausi, jolloin on kertynyt vähintään 35 työtuntia tai työssäolon veroista tuntia. Työssäolon veroiseksi ajaksi katsotaan poissaoloaikaa, josta työnantaja on lain mukaan velvollinen maksamaan työntekijälle palkan.

Leave A Response

* Denotes Required Field