Vuosiloma lauantai

Vuosilomalain mukaan arkipäiviksi lasketaan kaikki muut päivät paitsi sunnuntait, kirkolliset juhlapäivät, itsenäisyyspäivä, jouluaatto, juhannusaatto, pääsiäislauantai ja vapunpäivä. Lauantaikin katsotaan arkipäiväksi, joten se kuluttaa vuosilomaa siinä missä muutkin arkipäivät maanantaista perjantaihin. Jos siis työntekijä pitää lomaa kokonaisen viikon maanantaista sunnuntaihin, kuluu hänen vuosilomansa kuudella päivällä. Lauantai luetaan mukaan riippumatta siitä, tekeekö työntekijä koskaan töitä lauantaisin.

Jos työntekijä siis pitäisi lomaa vaikkapa 16.-22.03.2015, kuluisi hänen vuosilomansa kuudella päivällä. Päivät maanantaista lauantaihin lasketaan arkipäiviksi, sunnuntaita ei. Tavallisen viikon ainoa pyhäpäivä on siis sunnuntai. Tämä kyseinen sääntö on jäänne siitä ajasta, kun työviikko oli vielä kuusipäiväinen ja lauantaikin luettiin yleiseksi työpäiväksi.

Laki ei tunne ns. lauantaisääntöä. Ainoastaan vuosiloman ajankohta ratkaisee sen, kuinka monta lauantaita lomaan sisältyy. Vuosilomaan ei siis tarvitse sisältyä jotakin tiettyä määrää lauantaipäiviä.

Alla vielä listaus niistä päivistä, joita ei lueta arkipäiviksi:

– pitkäperjantai, pääsiäislauantai, toinen pääsiäispäivää

– vapunpäivä

– helatorstai

– juhannusaatto, juhannuspäivää

– pyhäinpäivä

– itsenäisyyspäivä

– jouluaatto, joulupäivä, tapaninpäivä

– uudenvuodenpäivä

– loppiainen

Mikäli henkilö pitää siis lomansa sellaisella viikolla, jolle jokin listatuista päivistä sijoittaa, ei hänen vuosilomansa kulu kyseisen päivän osalta.

Mikäli työntekijöille myönnetään vuosilomaa vajaita kalenteriviikkoja tai yksittäisiä päiviä, käytetään niin sanottua irtopäivien laskentasääntöä. Se tarkoittaa sitä, että kutakin tällaisista päivistä koostuvaa viittä päivää kohden määräytyy myös yksi laskennallinen lauantai lomapäiväksi. Irtopäiväsääntöä tarkastellaan aina lomanmääräytymisvuoden mukaan.

Jos henkilölle on myönnetty vuosilomaa esimerkiksi siten, että jollakin viikolla lomapäiviä ovat maanantai ja tiistai ja jollakin muulla viikolla maanantai, tiistai ja keskiviikko, on näillä viikoilla myönnettyjä viittä lomapäivää kohden luettava saman lomanmääräytymisvuoden lomissa lisäksi yksi päivä (= laskennallinen lauantai) lomapäiväksi.

Leave A Response

* Denotes Required Field