Vuosiloma juhannus

Tietyt päivät vuodessa eivät kuluta vuosilomalain mukaisia vapaapäiviä. Jos määräytyy vuosiloma juhannus ajalle, kuluttaa juhannusviikko lomapäiviä vain neljä kappaletta. Sillä juhannusaatto ja juhannuspäivä katsotaan olevan pyhäpäiviä, ja pelkästään arkipäivät kuluttavat vuosilomalain mukaisia vapaapäiviä.

Kun lomia suunnitellaan on työnantajan hyvä kuunnella työntekijää lomatoiveissa, kuitenkaan mikäli näissä ei päästä yksimielisyyteen, on työnantajalla oikeus määrätä loman pitämisaika. Työntekijän on kuitenkin saatava tietoonsa loma-aikansa mielellään kuukautta aikaisemmin, mutta viimeistään kahta viikkoa aikaisemmin. Vuosilomaa kerryttävät lomanmääräytymiskuukaudet, joissa työskentelyä on ollut vähintään 14 työpäivää. Jos työsuhde on kestänyt lomanmääräytymisvuoden, 1.4-30.3 välisellä ajalla alle vuoden kertyy lomapäiviä kaksi kuukautta kohden ja jos työsuhde on kestänyt yli vuoden kertyy lomapäiviä 2,5 kappaletta. Jos lomaa ei ehditä pitää ja työsopimus irtisanotaan, maksetaan pitämättä jääneet lomapäivät työntekijälle rahana loppupalkan yhteydessä.

Vuosiloma juhannus sijoittuu lomakaudelle, joka alkaa 2.5 ja päättyy 30.9. Pääsääntöisesti kertyneestä lomasta 24 päivää pidetään tämän lomakauden aikana ja loput ylijääneet lomapäivät pidetään talvilomakaudella, joka alkaa 1.10 ja päättyy 30.4. Lomajaksot on annettava pääsääntöisesti yhdenmittaisina jaksoina, jos kuitenkin yli 12 päivää pidettävä loma haittaa työn etenemistä, on loma mahdollista jaksottaa sen jälkeen pienempiin pätkiin.

Vuosiloma juhannus aikaan ei siis kuluta lomapäiviä, vaan juhannusviikolla kuluu vain neljä lomapäivää, sillä juhannusaatto sekä –päivä ovat ns. Pyhäpäiviä ja eivät täten kuluta lomapäiviä ollenkaan. Juhannus sijoittuu kesälomakaudelle, joka alkaa 2.5 ja päättyy 30.9. Tämän jälkeen alkaa talvilomakausi jonka kesto on 1.10-30.4 ja jonka aikana pidetään kesälomalta yli kertyneet lomapäivät. Vuosilomalaissa on myös säädetty että mikäli työntekijä on sairas kun loman kuuluisi alkaa, on loman alkamista siirrettävä. Näin ollen myös edellytyksenä työntekijälle on että asiasta on ilmoitettava välittömästi ja pyytää siirtoa. Asiasta on myös esitettävä esimerkiksi lääkärintodistus, jolla työkyvyttömyys todistetaan.

Leave A Response

* Denotes Required Field