Uusi vuosilomalaki 2013

Uusi vuosilomalaki 2013 toi uudistuksen, että työntekijältä poistui seitsemän päivän karenssiaika mikäli hän sairastui juuri kun loman olisi kuulunut alkaa. Samalla tämä toi mahdollisuuden siihen että lomaa siirretään alkavaksi silloin kun sairasloma päättyy tai se siirrettäisiin toiseen ajankohtaan mikäli se käy molemmille osapuolille. Työntekijän on kuitenkin todistettava sairautensa lääkärintodistuksella ja vaikka muuten työpäivällä voisi olla muutaman päivän poissa ilman lääkärintodistusta, on tällaisissa tilanteissa lääkärintodistuksen vaatiminen työnantajan puolelta sallittavaa.

Uusi vuosilomalaki 2013 vaikuttaa myös siihen kuinka lomarahaa lasketaan. Aiemmin loma-ajan palkka määräytyi sen mukaan, milloin loma pidetään ja millainen palkka on sillä hetkellä, eli työhistorialla ja sillä oliko palkka joskus korkeampi tai matalampi ei ollut mitään merkitystä. Uusi vuosilomalaki 2013 kuitenkin on muuttanut asian ja nykyään loma-ajan palkka määräytyy sen perusteella, mikä on ollut loma-ajan ansainta ajan palkka. Eli jos esimerkiksi työntekijä on työskennellyt kokoaikaisesti ennen lomaa ja juuri loman alkaessa siirtyy osa-aikaiseksi, maksetaan loma-ajan palkka hänelle kuitenkin kokoaikaisen työsuhteen mukaan.

Vuosilomaa kerryttävät lomanmääräytymiskuukaudet, joissa työskentelyä on ollut vähintään 14 työpäivää. Jos työsuhde on kestänyt lomanmääräytymisvuoden, 1.4-30.3 välisellä ajalla alle vuoden kertyy lomapäiviä kaksi kuukautta kohden ja jos työsuhde on kestänyt yli vuoden kertyy lomapäiviä 2,5 kappaletta. Jos lomaa ei ehditä pitää ja työsopimus irtisanotaan, maksetaan pitämättä jääneet lomapäivät työntekijälle rahana loppupalkan yhteydessä.

Uusi vuosilomalaki 2013 sisältää siis kaksi suurta muutosta, toinen niistä on seitsemän päivän karenssin poistuminen mikäli työntekijä sairastuu juuri kun loma alkaa. Tällöin työntekijän vuosiloma muuttuu sairaslomaksi. Ja sen lisäksi toinen suuri muutos liittyy siihen kuinka loma-ajan palkka määräytyy. Aiemmin loma-ajan palkka määräytyi sen mukaan, milloin loma pidetään. Nyt loma-ajan palkka määräytyy sen mukaan minkälainen palkka on ollut silloin kun lomaa on kerätty.

Leave A Response

* Denotes Required Field