Vuosilomapalkka

Työntekijällä on vuosilomalain mukaan oikeus saada vuosilomapalkkaa vuosilomansa ajalta. Vuosilomapalkan on suuruudeltaan oltava vähintään työntekijän säännönmukaista tai keskimääräistä palkkaa vastaava summa. Myös palkkaan kuuluvat luontoisedut on vuosiloman aikana annettava vähentämättöminä. Esimerkkejä tällaisista luontoiseduista ovat esimerkiksi puhelun-, auto- ja asuntoetu. Näitä luontoisetuja työnantaja ei voi korvata rahallisesti, vaan työnantajan on annettava ne käyttöön sellaisenaan. Sellaiset luontoisedut,…

Jatka lukemista →

Vuosilomalaki lomaraha

Vuosiloma on sellaista lomaa, jota kertyy työsuhteessa olevalle työntekijälle. Vuosilomalaki taas määrittelee sen, kuinka vuosilomaa kertyy milloinkin. Vuosiloma on palkallista lomaa ja sitä kertyy työntekijälle yleensä noin 35 päivää vuodessa, yleiset vapaat mukaan lukien. Merimiehillä on oma lakinsa, jota kutsutaan Merimiesten vuosilomalaiksi. Lomaa kertyy vuosilomalain mukaan siis 2,5 päivää jokaista sellaista kuukautta kohden, jotka työntekijä…

Jatka lukemista →

Vuosiloma lauantai

Vuosilomalain mukaan arkipäiviksi lasketaan kaikki muut päivät paitsi sunnuntait, kirkolliset juhlapäivät, itsenäisyyspäivä, jouluaatto, juhannusaatto, pääsiäislauantai ja vapunpäivä. Lauantaikin katsotaan arkipäiväksi, joten se kuluttaa vuosilomaa siinä missä muutkin arkipäivät maanantaista perjantaihin. Jos siis työntekijä pitää lomaa kokonaisen viikon maanantaista sunnuntaihin, kuluu hänen vuosilomansa kuudella päivällä. Lauantai luetaan mukaan riippumatta siitä, tekeekö työntekijä koskaan töitä lauantaisin. Jos…

Jatka lukemista →

Työaikalaki vuosiloma

Suomessa yleisesti säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Pääsääntöisesti käytössä on viisipäiväinen työviikko. Tästä säännöllisestä työajasta voidaan poiketa joko työehtosopimuksin tai työnantajan ja työntekijän välisellä sopimuksella. Ylityötä työnantaja saanteettää vain työntekijän antaessa suostumuksensa siihen. Ylitöiden enimmäismäärät on tarkasti määritelty, eikä niitä saa ylittää. Työnantajan on myös maksettava ylityöstä korotettua palkkaa…

Jatka lukemista →