Vuosilomalaki talviloma

Vuosiloman kokonaismäärästä 24 päivää on sijoitattava kesälomakaudelle. Loput lomista, tarkoittaen talvilomaa, on annettava ennen seuraavan lomakauden alkua. Käytännössä vuosilomalain mukainen talviloma on annettava 1.10. – 30.4. välisenä aikana. Lomapäiviä ovat kaikki arkipäivät, eli myös arkilauantait. Vuosilomalaki määrää, että työntekijällä on oikeus pitää talviloma yhtäjaksoisena. Sama sääntö koskee myös kesälomaa. Poikkeukseksi kesäloman antamisessa voidaan laskea tilanne,…

Jatka lukemista →